Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Veel informatie hierover kunt u vinden op www.kiesraad.nl en op www.verkiezingentoolkit.nl. Een volledige kalender van de activiteiten vindt u hier

Brochure verkiezingen gemeente Terschelling

Op 5 februari was de Dag van de Kandidaatstelling, waarop alle partijen hun kandidatenlijsten hebben ingeleverd. Op vrijdag 9 februari zijn deze lijsten in een openbare vergadering van het Hoofd en Centraal Stembureau vastgesteld. Gedurende enkele dagen staat deze beslissing open voor bezwaar en beroep. Rond 14 februari zullen de lijsten naar verwachting op deze site getoond kunnen worden.

Informatie voor kiezers

Top