Startpagina

Terschelling op weg naar een nieuwe, kroonbenoemde Burgemeester

41 kandidaten voor burgemeesterschap Terschelling

Op de vacature van burgemeester van Terschelling hebben 41 mensen gesolliciteerd. Het gaat om 13 vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de belangstellenden varieert tussen 43 en 63 jaar.

Tien kandidaten zijn lid van de VVD , acht zijn partijloos, verder geven kandidaten aan lid te zijn CDA (5), D’66 (5), GroenLinks (5), lokaal (4), PvdA (3) en één kandidaat van de ChristenUnie.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester eind oktober begin november kan aantreden. De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hierover op 10 juli overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

Deze commissie krijgt alle sollicitatiebrieven te zien en spreekt met de geselecteerde kandidaten. Vervolgens brengt de commissie verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministerraad volgen in hun voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.

Eerstvolgende vergadering

Het zomerreces van de raad is tot maandag 16 augustus.

26 augustus: Bijzondere raadsvergadering; aanbeveling benoeming nieuwe kroonbenoemde burgemeester.                                                                                        Houd deze site in de gaten voor meer informatie omtrent de tijd en de publieke toegankelijkheid van deze vergadering.

9 september Commissievergadering 19.30 uur

16 september Et er oer ha 19.30 uur

Heeft u een onderwerp voor het Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe? Neem dan vóór 15 augustus 2020 contact op met de griffie via 0562 44 6244 of via jhofman@terschelling.nl . De griffier kan u informeren over de verdere gang van zaken en de acties die nodig zijn om uw bijdrage/presentatie op de lijst met onderwerpen te plaatsen.

23 september Raadsvergadering 19.30 uur

30 september Commissievergadering 19.30 uur

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de zaken die spelen in de gemeenteraad, of een bericht ontvangen wanneer er nieuwe vergaderstukken gepubliceerd zijn? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeenteraad via deze link!

De laatste nieuwsbrief vindt u hier

Top