Startpagina

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2022 het nieuwe coalitie akkoord; 'meedenken, meepraten, meedoen' vastgesteld.  In het coalitieakkoord omschrijven de coalitiepartijen Plaatselijk Belang en VVD hun ambities voor de komende vier jaar.  Hier kunt u het coalitieakkoord lezen. 

Daarnaast werden in dezelfde vergadering de wethouders benoemd. Dat zijn Gea van Essen (PB) en Jeltje Hoekstra-Sikkema (VVD). Van Essen is nieuw als wethouder. Samen vormen zij, met Burgemeester Caroline van de Pol, het college.

Op de foto van links naar rechts: Danny Ruige (VVD), Pim Werner (VVD), Jeltje Hoekstra-Sikkema (wethouder VVD), Jan Cees Smit (PB), Taco Lugt (VVD), Gea van Essen (wethouder PB), Cees Muijskens (voorzitter commissie PB), René Bultena (fractievoorzitter PB) | foto gemaakt door Vincent Zwart 

De vergadering van 25 mei 2022 kunt u hier terugkijken. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de zaken die spelen in de gemeenteraad, of een bericht ontvangen wanneer er nieuwe vergaderstukken gepubliceerd zijn? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeenteraad via deze link!

De laatste nieuwsbrief, van juni 2021, vindt u hier

Eerstvolgende vergadering

Zomerreces gemeenteraad 16 juli t/m 28 augustus 2022.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op:

Raadscommissie: 14 september 2022

Gemeenteraad: 28 september 2022

Agenda en agendastukken zijn vanaf 10 dagen voor aanvang vergadering beschikbaar via deze website.

Belangstellenden zijn van harte welkom vergaderingen bij te wonen. Ook kunt u de vergaderingen  (live en naderhand) volgen op internet via www.gemeenteraadterschelling.nl (klik op uitzendingen) of via Terschelling TV. 

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Zie hier een uitleg over het werk van de gemeenteraad.

Contact met de raad

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met de gemeenteraad.

Zie hier de verschillende mogelijkheden.

'Et er oer ha'

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe
 

Algemene informatie
Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen initiatiefnemers en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp.

De raad vindt het belangrijk dat een initiatiefnemer buren en belanghebbenden goed informeert en betrekt bij hun initiatief. Door middel van het "Et er oer Ha' biedt de raad initiatiefnemers een platform om gemakkelijk en laagdrempelig met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te komen.
De bijeenkomsten vinden in de publiekshal plaats en zijn vrij toegankelijk. 

Raadsleden gaan tijdens het Et er oer ha in de regel niet zelf in discussie met de initiatiefnemers. Zij verzamelen in deze fase uitsluitend de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers. De raadsleden nemen deze informatie mee naar in de commissie - en raadsvergadering om tot een oordeel te komen. In de raad volgt tenslotte het besluit.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen op de website en 'de Terschellinger' worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp.

Wilt u een plan presenteren in een editie van het Et er Oer ha of meer informatie? Neem dan contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl

De eerstvolgende editie vindt plaats op 16 november 2022

Contact met de griffie

Er zijn verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met de gemeenteraad.

Lees meer

Top