Contact met de gemeenteraad?

1. E-mail sturen:

Er kan een e-mail aan de (volledige) gemeenteraad worden gestuurd via de e-mail: grifts@terschelling.nl

Deze e-mail wordt als ingekomen stuk behandeld bij de eerstvolgende raadsvergadering (zie procedure beneden op deze pagina) en wordt derhalve openbaar gemaakt.

De raadsleden zijn ook te bereiken via hun eigen e-mail, te vinden op de pagina van de raadsleden, zie hiervoor de link.  

2. Brief sturen:

Er kan ook een brief worden gestuurd naar de volledige gemeenteraad, via onderstaand postadres:

Gemeenteraad Terschelling

t.a.v. de Griffie

Burg. v. Heusdenweg 10a

Postbus 14, 8880 AA West- Terschelling

Deze brief wordt als ingekomen stuk behandeld bij de eerstvolgende raadsvergadering (zie procedure beneden op deze pagina) en integraal op internet geplaatst bij de ingekomen stukken.

3. Bellen:

Voor eventuele vragen kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad in haar werkzaamheden. De griffie is telefonisch te bereiken via: (0562) 446244. Vraag bij de publieksbalie voor de griffie, zodat u wordt doorgeschakeld.

4. U bent welkom om naar een vergadering van de gemeenteraad of raadscommissie te komen

Raadsvergaderingen en vergaderingen van de raadscommissie vinden plaats op woensdagavond, zie hiervoor de link.

Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid om in te spreken, tijdens de raadsvergadering kan dit niet. De commissievergadering is opiniĆ«rend, de raadsvergadering is besluitvormend.  

Wat gebeurt er met uw e-mail of brief?

Schrijft u een brief of mail aan de gemeenteraad dan moet u zich realiseren dat uw brief openbaar wordt. De brief wordt vermeld op de openbare lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering.  Op de lijst ingekomen stukken staat wie de afzender is en waar de brief over gaat. Mocht u bezwaar hebben dat uw naam op deze openbare lijst staat dan kunt u dat aangeven. Verder is het goed te weten dat uw brief opgevraagd kan worden door een burger of een instantie. Ook in de eventueel opgevraagde stukken zal alleen de naam van de afzender en de inhoud te raadplegen zijn.

Ingekomen brieven en e-mails, gericht aan de gemeenteraad, worden via de lijst met ingekomen stukken met een voorstel tot behandeling aan de raad voorgelegd. Op het moment dat de lijst ingekomen stukken op de agenda van de raad staat, wordt er dus nog niet inhoudelijk op de brief of e-mail gereageerd.

Top