Corona en gemeenteraad

Vergaderingen gemeenteraad en commissies

Inmiddels worden alle vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissie weer fysiek gehouden. Ze zijn live (en achteraf) te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/. De publieke tribune blijft echter nog gesloten. Hiermee zijn de vergaderingen wel openbaar maar nog niet openbaar toegankelijk.

Wanneer de omstandigheden omtrent de bestrijding van het Corona virus hier aanleiding toe geven, kan het presidium besluiten om weer digitaal te gaan vergaderen. Dit is afhankelijk van de landelijke richtlijnen en de adviezen van het RIVM. Eventuele veranderingen worden via deze site bekend gemaakt.

Inspreken bij commissievergaderingen

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, dan verzoeken wij u dit tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden via 0562 - 446208 of per mail naar grifts@terschelling.nl. De griffier zal contact met u opnemen over de gang van zaken  i.v.m. met de richtlijnen voor Corona. Heeft u nog vragen over dit bericht of heeft u onderwerpen voor de gemeenteraad, dan kunt u die mailen naar grifts@terschelling.nl.

Rol van de raad

In tijden van calamiteiten en crisis,  zoals bij deze Coronacrisi , ligt de nadruk op het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is als eerste aan zet. De prioriteit wordt dus gegeven aan de voortgang van het dagelijks bestuur, gericht op de crisisaanpak. De gemeenteraad behoudt echter zijn rollen, taken en verantwoordlijkheden. Nog steeds stelt de raad kaders, controleert het college van B en W en vertegenwoordigt de raad de inwoners van Terschelling.

Voor meer informatie verwijzen we u naar Agenda’s van de Raad en Commissie op de site www.gemeenteraadterschelling.nl ( daarna klikken op het kopje kalender).

Contact met raadsleden

Brieven aan de raad kunt u nog steeds gewoon sturen. Ook kunt u nog steeds contact met raadsleden opnemen. Kijk op de site van de gemeenteraad via www.gemeenteraadterschelling.nl en klik voor contactmogelijkheden op het kopje ‘contact’ in de bovenbalk.

Ook de mailadressen van de gemeenteraadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad.

Raadsbezoeken zijn in verband met landelijke richtlijnen en de adviezen van het RIVM  m.b.t. de bestrijding van Corona op dit moment lastig te realiseren. U kunt echter altijd een verzoek neerleggen dan kunnen we samen met u de mogelijkheden bekijken.

Top