Corona en gemeenteraad

Vergaderingen gemeenteraad en commissies

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissie vinden weer fysiek plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Terschelling. De publieke tribune blijft nog gesloten. De vergaderingen zijn live (en achteraf) te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/.

Inspreken bij commissievergaderingen

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, dan verzoeken wij u dit tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden via 0562 - 446208 of per mail naar grifts@terschelling.nl. De griffier zal contact met u opnemen over de gang van zaken  i.v.m. met de richtlijnen voor Corona. U kunt, i.v.m. maatregelen omtrent de bestrijding van het Corona virus, afhankelijk van uw mogelijkheden, zowel fysiek al digitaal inspreken tijdens een raadscommissie. Heeft u nog vragen over dit bericht of heeft u onderwerpen voor de gemeenteraad, dan kunt u die mailen naar grifts@terschelling.nl.

Contact met raadsleden

Brieven aan de raad kunt u nog steeds gewoon sturen. Ook kunt u nog steeds contact met raadsleden opnemen. Kijk op de site van de gemeenteraad via www.gemeenteraadterschelling.nl en klik voor contactmogelijkheden op het kopje ‘contact’ in de bovenbalk.

Ook de mailadressen van de gemeenteraadsleden vindt u op de website van de gemeenteraad.

Raadsbezoeken zijn in verband met landelijke richtlijnen en de adviezen van het RIVM  m.b.t. de bestrijding van Corona op dit moment lastig te realiseren. U kunt echter altijd een verzoek neerleggen dan kunnen we samen met u de mogelijkheden bekijken.

Meer weten over de rol van de gemeenteraad tijdens Corona, klik hier

Top