Et er oer ha

Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld omdat de raad een nieuwe beleidsnota of een plan voor een gebied op Terschelling gaat vaststellen. Of omdat raadsleden over een onderwerp met inwoners willen spreken.

De raad wil het inwoners en andere belanghebbenden gemakkelijk maken om met elkaar in gesprek te komen. Bovendien kan de raad de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers meenemen in de raadsvergadering. Dan neemt de raad een besluit over het onderwerp.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen op de website en de Terschellinger worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Het presidium bepaalt ook wie actief uitgenodigd wordt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp.

Sinds 2018 vindt deze bijeenkomst plaats in een nieuwe opzet, waarbij de initiatiefnemers hun plan heel kort presenteren, waarna de initiatiefnemers elk aan een eigen tafel plaatsnemen, waar ze beschikbaar zijn voor een nader gesprek en het beantwoorden van vragen.

De eerstvolgende editie van Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe zal plaatsvinden op 16 september 2020. 

Heeft u een onderwerp voor het Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe? Neem dan vóór 15 augustus 2020 contact op met de griffie via 0562- 446244 of via jhofman@terschelling.nl . De griffier kan u informeren over de verdere gang van zaken en de acties die nodig zijn om uw bijdrage/presentatie op de lijst met onderwerpen te plaatsen.

De spelregels van Et er oer ha / Et ‘r ower hewwe / Et er oer habbe.

1. U bent uitgenodigd

U kunt plaatsnemen in de publiekshal. Bij de start van de avond vraagt de voorzitter de initiatiefnemer om zijn/haar initiatief in twee minuten te presenteren. Na deze korte presentaties krijgt elke initiatiefnemer een plaats in de hal, waar eenieder het gesprek met de initiatiefnemer aan kan gaan.

2. Het oordeel komt in de raad

De raadsleden gaan niet met u, of collegeleden, in discussie. Raadsleden verzamelen informatie om tot een oordeel te kunnen komen. Het oordeel over het onderwerp en het debat tussen de raadsfracties vindt plaats in de commissie- en raadsvergadering.

Top