Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen.

Hieronder vindt u een overzicht van deze vragen en antwoorden, vanaf de installatie van de nieuwe raad in maart 2018.

2020

1.    CDA 20-03-2020: Verzoek verlenging strandrijseizoen vraag     antwoord   bijlage

2.    Samen Terschelling: 19-03-2020 Rederij Doeksen Corona vraag      antwoord  bijlage 

                                       31-03-2020 Rederij Doeksen Corona aanvulling vraag  antwoord  bijlage

3.    VVD CDA PvdA 18-03-2020: Maatregelen ter ondersteuning van ondernemers i.v.m. Corona  vraag   antwoord

4.    Plaatselijk Belang 26-03-2020: Maatregelen ter ondersteuning van ondernemers i.v.m. Corona vraag   antwoord

5.    Plaatselijk Belang 01-04-2020: Temperatuurmeting passagiers Doeksen  vraag   antwoord

5.1. Plaatselijk Belang 09-04-2020: Temperatuurmeting passagiers Doeksen   aanvullende vraag   antwoord

6.    Plaatselijk Belang 06-04-2020: Zelfpluktuin Groenhof vraag 

6.1. Plaatselijk Belang 09-04-2020: Zelfpluktuin Groenhof  aanvullende vraag   antwoord vragen 6. en 6.1.   bijlage 1     document waar antw.6 naar verwijst.  

7.    PvdA 06-04-2020: Waddenheli/spoedvervoer waddeneilanden vraag   antwoord

8.    PvdA 15-04-2020: Aangaande Coronacrisis en sociaal domein Terschelling  vraag    antwoord      bijlage

9.    Plaatselijk Belang Terschelling 16-04-2020: n.a.v. Adviezen Onderwijsraad aan minister Slob (Ministerie OCW)   vraag   antwoord

10. PvdA 22-04-2020: n.a.v. berichten over inzet extra vervoerscapaciteit door Rederij Doeksen   vraag     antwoord

11. Plaatselijk Belang Terschelling  30-04-2020: Regels omtrent verstrekking voucher voor burgers door gemeente    vraag   antwoord

12.  Plaatselijk Belang Terschelling18-05-2020: Wijze besmettingen SARS-COV-2 virus   vraag    antwoord

13.  Samen Terschelling 18-05-2020: Aandachtspunten m.b.t. Rederij Doeksen  vraag     antwoord

14. Samen Terschelling 25-05-2020: inzake vervoerscapaciteit Rederij Doeksen   vraag   antwoord

15. Plaatselijk Belang Terschelling 18-06-2020: inzake aanvraag voor rijksoverheidssteun vraag

16. PvdA 29-06-2020: inzake parkeerprobleem West- Terschelling  vraag

17. PBT 01-07-2020: schriftelijke vragen bij agendapunt 9 IBT archief en informatiebeheer 2019 raad 1-7-2020 vraag

18. PBT 07-07-2020: inzake de bestrijding van de Japanse Duizendknop vraag   bijlage 1

2019

1. Plaatselijk Belang 25 januari 2019: 30% regeling vraag antwoord

2. PvdA 8 maart 2019: Contract Empatec vraag antwoord

4. Samen Terschelling 24 maart 2019: Eilân Festival vraag antwoord antwoord antwoord

5. Plaatselijk Belang 9 april 2019: Bushalte vraag

6. Plaatselijk Belang 10 april 2019: Situatie Havenplein vraag antwoord

7. Plaatselijk Belang 25 maart 2019: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein vraag antwoord

8. Plaatselijk Belang 25 mei 2019: Beschermd wonen vraag antwoord bijlage bijlage

10. Plaatselijk Belang 26 juni 2019: Vragen raadscommissie vraag antwoord

11. Plaatselijk Belang 27 juni 2019: Ziggo datacenter vraag antwoord bijlage

12. Samen Terschelling 29 juli 2019: Procedure Eilân Festival vraag antwoord bijlage bijlage bijlage

13. Samen Terschelling 2 september 2019: Inzage dossier Eilân vraag

14. Samen Terschelling 3 september 2019: Stand van zaken Eilân vraag antwoord

16. Samen Terschelling 9 september 2019: Eilân Festival vraag antwoord

17. Plaatselijk Belang 10 september 2019: Kaatsveld Hoorn vraag vraag 2 antwoord antwoord 2

18. Plaatselijk Belang 17 september 2019: Trap op Trap af vraag bijlage bij vraag antwoord

19. Samen Terschelling 3 september 2019: Trimbos Instituut vraag antwoord

20. Plaatselijk Belang 25 oktober 2019: Omgevingsvergunning kuilbalen vraag antwoord

21. Samen Terschelling 5  november 2019: Eilân Festival vraag antwoord

22. Plaatselijk Belang 15 november 2019: Wachttijden hulpmiddelen vraag antwoord

23. Plaatselijk Belang 18 november 2019: Huurwoning Heereweg vraag antwoord

24. Plaatselijk Belang 24 november 2019: Lachgas vraag   antwoord

25. Samen Terschelling 28 november 2019: 2e Bestuursrapportage vraag antwoord

26. Plaatselijk belang 5 december 2019: Financiële situatie Empatec vraag bijlage antwoord antwoord

2018

1. Samen Terschelling 3 april 2018: Overdrachtsdossier vraag antwoord

2. PvdA 5 april 2018: Sluiting Ronald McDonaldhuis Leeuwarden vraag antwoord

3. Samen Terschelling 6 april 2018: Kruimelregeling vraag antwoord bijlage 1 bijlage 2 bijlage 3 bijlage 4

4. PvdA 3 september 2018: Vaccinatiegraad Terschelling vraag antwoord

5. PvdA 14 september 2018: Rederij Doeksen inzake langzame boot vraag antwoord

6. Samen Terschelling 6 december 2018: Anterieure overeenkomst Zedjespad vraag antwoord

Top