Terugblik op de digitale bijeenkomst 'Et er oer ha' 25 november 2020

Op woensdag 25 november  2020 heeft de gemeenteraad, i.v.m. maatregelen omtrent het COVID- 19, wederom een digitale versie van het 'Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe' georganiseerd. De bijeenkomst kon zich verheugen op een groot aantal belangstellen. Uitgangspunt van deze digitale editie was de fysieke vorm van Et er oer ha' zoveel mogelijk te benaderen, waarbij op informele en vrijblijvende wijze initiatiefnemers hun plannen presenteren en er achteraf ruimte is voor vragen en dialoog. Het betekent echter ook dat, net zoals bij het fysieke 'Et er oer ha', opnamen achteraf niet beschikbaar zijn.

De bijeenkomst bestond uit twee delen. In deel 1 kon men de presentaties van de twee initiatiefnemers volgen. Na de presentaties werd deel 1 afgesloten en kon men in de 'praatkamer' actief deelnemen en vragen te stellen aan de initiatiefnemers. 

Het programma zag er als volgt uit:

DEEL 1

1. Welkom door burgemeester C.M. van de Pol

2. Korte presentaties van de initiatieven:

Camping Terpstra

De huidige jongerencamping met 210 plaatsen van 24/45 m2 presenteert een plan voor de realisatie van 45 jaarplaatsen van 169/255 m2 met chalets/safaritenten. De camping wordt niet vergroot.

Appartementenhotel Formerum aan Zee

Bij Formerum aan Zee, in de volksmond bekend als ’t Punthoofd, wordt gewerkt aan plannen om het vervallen appartementenhotel, te vervangen door een nieuw te bouwen duurzaam appartementenhotel. Naast herontwikkeling van het appartementenhotel, wordt nagedacht over de toekomst van de Margotstelling, een bunkercomplex dat deel heeft uitgemaakt van de Atlantikwall.

DEEL 2 

3. Gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemers 

4. Sluiting

Beide initiatiefnemers hebben er voor gekozen hun PowerPointpresentaties niet vrij te geven voor publicatie op de site van de gemeenteraad.

Top