Visie en werkwijze

In onderstaande documenten leest u meer over de Rekenkamercommissie. In het visiedocument leest u over de werkwijze en de wijze waarop de commissie invulling geeft aan haar visie.

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden - Visiedocument (pdf)

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden - Reglement van orde (pdf)

Verordening 2018 - Raadsbesluit benoeming voorzitter en herbenoeming leden (pdf)

Top